Przedsiebiorstwo Usługowo Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” Sp. z o. o. posiada swój Oddział w Brzeziu k/ Opola.
Powstanie Oddziału umożliwia firmie świadczenie kompleksowych usług budowlano-montażowych, remontowych oraz serwisowych dla potrzeb PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrowni Opole.


Dyrektor Oddziału
Waldemar Małojło

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.
Oddział w Brzeziu k/Opola
46-021 Brzezie k/Opola
tel.: 77 423 63 60-61, fax: 77 423 63 62