Szanowni Państwo!


Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Młodych Energetyków 12, posiada kapitał zakładowy w wysokości 34 824 500 PLN i dzieli się na 69 649 udziałów o wartości 500 zł każdy, jest wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000094021, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 615-18-14-436. 100% udziałów Spółki posiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.
Nasze przedsiębiorstwo ma charakter uniwersalny. Mocną stroną „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. jest przede wszystkim posiadanie doskonale wyposażonego zaplecza warsztatowego oraz wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.
Dysponujemy wyspecjalizowanymi urządzeniami, które pozwalają na świadczenie usług o charakterze unikalnym.
Nieprzerwana działalność w branży od 1961 roku procentuje naszym doświadczeniem, wysoką specjalizacją i wartościową tradycją.
Każdy, z ponad siedmiusetosobowej załogi „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. dba, by firma osiągała jak najlepsze wyniki.
Jesteśmy generalnym wykonawcą usług serwisowych oraz remontów średnich i kapitalnych bloków energetycznych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów.
Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania za zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, a także Certyfikat Spawalniczego Systemu Jakości za zgodność z wymogami normy PN-EN ISO 3834:2-2007. Ponadto Spółka otrzymała Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 1090.
Atutem spółki jest nieustanna gotowość serwisowa i szybkość usuwania awarii. Niniejszym deklarujemy swoją chęć i gotowość do wzajemnej i owocnej współpracy.